TelcoSensorsTV

Filmene illustrerer applikasjoner for fotoceller og lysgardiner, og viser unike sider ved Telco Sensors.

Siste opplastede video: SG14 erstatter klemmlist på hurtigporter. Den gir en bedre sikring som både er mer skånsom for brukeren, samt at man unngår skader både på porten og gjennstander.

Filmene er lagret på YouTube, men er samlet her under TelcoSensorsTV. God fornøyelse.